Voor 13.00 uur besteld, zelfde dag verzonden - Gratis verzenden vanaf €35,-
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Formulier voor herroeping: Apart te downloaden op de website;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
DitMagIkEten.nl
Pascalweg 26 te Hellevoetsluis;
Telefoonnummer: +31 882682688 alleen bereikbaar tijdens kantooruren
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 76691535
Btw-identificatienummer: NL8607 52 240B01

Merknaam De Smaakboetiek

Artikel 3 – Overeenstemming met algemene voorwaarden
1. Het gebruik van deze website en de aanschaf van producten van deze website is te allen tijde onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. Met het bezoeken van onze website ga je akkoord met de hieronder vermelde Algemene Voorwaarden. Als je deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, moet je deze website onmiddellijk verlaten.
2. Dit document doet geen afbreuk aan je wettelijke rechten als consument (waaronder rechten op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming).
3 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
- We behouden ons het recht voor om, met of zonder kennisgeving aan jou, van tijd tot tijd en volledig naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Voor je toegang tot en gebruik van de website geldt de actuele versie van de Algemene Voorwaarden, die op de datum van het bezoek op de website wordt weergegeven. Door de website te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, ga je akkoord met de gewijzigde voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 januari 2020.
4. Andere van toepassing zijnde voorwaarden

In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden is ook onze Privacyverklaring van toepassing op je gebruik van de website; deze is waar nodig door middel van verwijzing opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 – Het gebruik van de website
1 Je gaat ermee akkoord geen materiaal te uploaden, plaatsen, e-mailen of op andere wijze te versturen of overdragen dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen ter verstoring, beschadiging, vernietiging, of beperking van de functionaliteit van computersoftware, -hardware, of apparatuur die direct of indirect in verband staat met deze website. Je gaat er ook mee akkoord niet de servers en netwerken onderliggend of in verband staand met deze website of onze diensten te verstoren, en de procedures, beleidsregels en netwerkregels met betrekking tot de website niet te overtreden.
2 Alle inhoud en programmering van de website zijn ons eigendom. Behoudens wettelijke verplichting, ongeacht een contractueel verbod, mag je zonder onze schriftelijke toestemming geen materialen, software of inhoud van de website reproduceren, aanpassen, kopiëren, decompileren of reverse-engineren. Het gebruik van de website is beperkt tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
3 Je gaat ermee akkoord je bij het gebruik van deze website niet voor te doen als iemand anders, je niet op aanstootgevende wijze te gedragen en de website niet te gebruiken voor onwettige, immorele of schadelijke doeleinden.
4 Je mag de website niet gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die onze naam of reputatie of die van aan ons gelieerde ondernemingen kan aantasten.
5 Het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je computersysteem compatibel is met de website en voldoet aan alle technische vereisten die nodig zijn voor toegang tot en gebruik van de website.
6 We kunnen van tijd tot tijd de toegang tot bepaalde functionaliteiten, delen of inhoud van de website, of de gehele website, beperken tot gebruikers die bij ons geregistreerd zijn.
7 Je bent volledig verantwoordelijk voor de geheimhouding van je account en wachtwoord, alle activiteiten die plaatsvinden binnen je account, en voor het beperken van toegang tot je computer. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van niet-inachtneming van deze verantwoordelijkheid.
8 De op deze website opgenomen informatie is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We streven ernaar de informatie op de website (met uitzondering van het Gebruikersmateriaal (als bedoeld in artikel 5.2 hieronder)) zo juist en actueel mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat dit niet het geval is. Mocht je vragen, opmerkingen of problemen hebben met de informatie op de website, vragen we je contact op te nemen via [email protected]

Artikel 5 – Beschikbaarheid van de website
1 Hoewel we streven naar de best mogelijke dienstverlening, kunnen we niet garanderen dat onze webdiensten altijd beschikbaar zijn, aan je eisen voldoen, of vrij van gebreken zijn. Meld het ons alsjeblieft als er een gebrek optreedt in de dienstverlening (zie hieronder de contactgegevens), dan verhelpen we het gebrek zo snel als redelijkerwijs mogelijk.
2 Je toegang tot de website kan soms beperkt worden om herstel, onderhoud of de introductie van nieuwe functionaliteiten of diensten mogelijk te maken. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk de diensten weer beschikbaar stellen

Artikel 6 - Bestelprocedure
1 De op onze website getoonde producten moeten beschouwd worden als een vrijblijvend aanbod en zijn niet per definitie contractueel bindend.
2 Er is geen contract tussen jou en ons van kracht tenzij en totdat we je bestelling accepteren conform de procedure als in dit artikel uiteengezet.
3 Om via deze website een contract met ons aan te gaan ter aanschaf van onze producten, moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:
● Je moet de producten die je wenst te kopen aan je winkelmandje toevoegen;

●.Vervolgens moet je naar je winkelmandje gaan en de stappen op het scherm volgen (waaronder het verstrekken van betalings- en bezorggegevens) om je bestelling af te ronden.
● Ons bestelproces geeft je de mogelijkheid je bestelling te controleren op onjuistheden en deze te verbeteren voordat je de bestelling plaatst. Bestellingen kunnen meteen na ontvangst verwerkt worden, dus kun je een bestelling mogelijk niet wijzigen of annuleren nadat deze is bevestigd. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor onjuist ingevoerde gegevens.
● Vervolgens sturen we je een bestellingsbevestiging per e-mail (op dat moment wordt je bestelling een bindend contract).
4 Abonnementen op boxen van De-Smaakboetiek.nl dienen besteld, beheerd en opgezegd te worden door je aan te melden en in te loggen op onze abonnementswebsite De-Smaakboetiek.nl.

Artikel 7 - Producten
1 Alle op onze website getoonde producten worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als je een product hebt besteld dat niet beschikbaar is, nemen we contact met je op om je hierover te informeren en het bedrag te restitueren.
2 De afbeeldingen van producten op onze site dienen uitsluitend ter illustratie en jouw producten kunnen licht afwijken van deze afbeeldingen.
3 We kunnen nu en dan de op onze website beschikbare producten aanpassen en nemen niet de plicht op ons om bepaalde producten of soorten producten aan te blijven bieden.
4 We verstrekken je informatie over de ingrediënten en de voedingswaarde van elk product. Ook laten we het je weten als een product één of meerdere van de volgende ingrediënten of bestanddelen bevat die een allergische of intolerante reactie teweeg kunnen brengen zover bij ons bekend:
● granen en producten die gluten bevatten;
● melk/lactose;
● eieren;
● pinda‘s;
● noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten, en macadamianoten);
● selderij;
● mosterd;
● sesamzaad;
● soja of sojabonen; en
● vis.
Deze informatie wordt ook getoond bij de "ingrediënten" van elk product op onze website en de ingrediënten en allergie-informatie staan ook op de verpakkingen van de producten afzonderlijk of is een informatiekaart toegevoegd van betreffende product waar deze informatie ontbreekt op de verpakking.
Al onze producten worden bij derden gemaakt en verpakt. Bij inkoop wordt specifiek gelet op de allergenen gluten en lactose. Overige allergenen proberen wij zo volledig mogelijk op de site aan te geven daar waar bekend. Mogelijkheid van kruisbestuiving proberen wij bij inkoop al te voorkomen. Toch kan het zijn dat er onverwachts door de leverancier andere informatie beschikbaar is. Ondanks onze kwaliteitscontrole bij binnenkomst kunnen wij niet garanderen dat onze producten volledig vrij zijn van bovengenoemde ingrediënten en bestanddelen. Mede omdat wij afhankelijk zijn van de informatie van de fabrikant.


Artikel 8 - Prijzen
1 Onze prijzen staan vermeld op de website.
2 De op de website vermelde prijzen van producten zijn geldig op het moment van aankoop en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar deze wijzigingen zijn niet van invloed op reeds verzonden bestellingen.
3 Alle in deze algemene voorwaarden of op de website vermelde bedragen zijn inclusief btw.
4 Er staat een groot aantal producten op onze website en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige producten met een verkeerde prijs worden vermeld op de website. Normaal gesproken controleren wij de prijzen als onderdeel van ons bestelproces. Als de juiste prijs van een product hoger is dan de vermelde prijs, kunnen we naar eigen inzicht en zonder aansprakelijkheid jegens jou je bestelling weigeren en je hiervan op de hoogte brengen. Wij zijn niet verplicht producten aan je te leveren voor een verkeerde (lagere) prijs, zelfs niet nadat we je een bestellingsbevestiging hebben gestuurd, indien het duidelijk en onmiskenbaar is dat de prijs op een vergissing berust en redelijkerwijs als zodanig herkenbaar was.
5 Naast de prijs van de producten moet je mogelijk ook verzendkosten betalen, waarover je wordt geïnformeerd tijdens het afrekenproces en voordat de bestelling wordt bevestigd.

Artikel 9 – Gratis of met korting aangeboden producten
1 Tenzij anders vermeld, zijn kortingen en tegoeden slechts eenmaal geldig per persoon.
2 Tenzij anders vermeld, kunnen kortingen en tegoeden niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
3 Je moet toegang hebben tot het internet en beschikken over geldige betaalgegevens om van het gratis of afgeprijsde aanbod gebruik te maken.
4 Uitsluitend vouchers waarop vermeld is dat ze in de ditmagiketen.nl-webshop gebruikt kunnen worden zijn geldig op ditmagiketen.nl.
5 DitMagIkEten.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden van vouchers te veranderen en om vouchers, kortingen en tegoeden in te trekken.

Artikel 10 - Betalingen
1 Bij het afrekenproces moet je de totaalprijs betalen van de producten die je bestelt. 2 Bij betalingen met een bankpas of creditcard worden de betalingsdiensten aangeboden door Mollie BV. 3 Bij betalingen via PayPal worden de betalingsdiensten aangeboden door PayPal.
4 Na het uitvoeren van de betaling worden de bestellingen verzonden, dus vragen we je goed te controleren of alle gegevens juist zijn. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de vertraging van een bestelling als gevolg van onjuiste of ongeldige betaalgegevens, noch voor bezorging aan een verkeerd adres als er onjuiste adresgegevens zijn ingevoerd.

Artikel 11 - Bezorging
1 Ons beleid en procedures met betrekking tot bezorging worden in dit artikel uiteengezet.
2 Onze snacks kunnen alleen worden bezorgd aan adressen binnen Nederland, Duitsland en België (Voor Duitsland en België gelden andere verzendkosten). Uitzonderingen zijn:
● postbusadressen.
3 Wij zorgen ervoor dat de door jou gekochte producten worden bezorgd op het bezorgadres dat je bij het betalingsproces invult. We bezorgen altijd precies op het door jou ingevulde adres, dus vragen we je goed te controleren dat je de juiste gegevens hebt ingevoerd voordat je de bestelling plaatst. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vertraagde of niet-bezorgde bestellingen als gevolg van een onjuist ingevuld adres.
4 Bezorging
Je bestelling wordt over het algemeen verzonden via standaardverzending en zonder traceersysteem. De precieze bezorgtermijn kan afhangen van:
● de voorraad;
● jouw bezorgadres;
● het moment waarop je de producten kiest; en
● omstandigheden die van invloed zijn op de bezorging.
● Je zult ons niet verantwoordelijk houden voor vertraagde bezorging van boxen als gevolg van factoren waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.
● We behouden ons het recht voor alternatieve bezorgmethodes te gebruiken zonder voorgaande kennisgeving.
● We zullen redelijke inspanning verrichten om je producten binnen 7 dagen na bevestiging van de bestelling te bezorgen; we kunnen deze bezorgtermijn echter niet garanderen.
● We garanderen dat, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden, alle bestellingen verzonden worden binnen 30 dagen, mits op voorraad na ofwel de ontvangst van betaling ofwel de datum van de bestelbevestiging, naargelang welke datum later valt.
● Als je box niet wordt bezorgd, vragen we je contact op te nemen via [email protected] Vermeld hierbij alsjeblieft het bestelnummer dat in de bevestigingsmail staat.
● Als je box niet door de brievenbus past en je niet thuis bent op het moment van bezorging, zal je postbezorger een kaartje achterlaten met informatie over afhalen. De bezorgdienst bewaart de box 10 dagen en stuurt deze dan naar ons terug. Het is jouw verantwoordelijkheid de box zo snel mogelijk af te halen. Vanwege de beperkte houdbaarheid van de producten zijn wij niet verantwoordelijk voor vergoeding of vervanging van de box als je deze procedure niet gevolgd hebt.
● Als je je snacks niet hebt ontvangen en ook geen kaartje over een gemiste bezorging hebt gekregen, vragen we je contact op te nemen met het postbedrijf om te controleren of zij je box in bewaring hebben genomen. Je kunt hier opzoeken waar het voor jou dichtstbijzijnde afhaalpunt is: Als het postbedrijf de box niet in bewaring heeft, vragen we je contact op te nemen via [email protected] en het probleem aan ons te melden binnen 14 dagen gerekend vanaf de besteldatum. Vermeld hierbij alsjeblieft het bestelnummer dat in de bevestigingsmail staat.
● Er moet een redelijke termijn voor een vertraagde bezorging worden aangehouden voordat wij actie kunnen ondernemen. We behouden ons het recht voor om je account op te heffen als de bezorgdienst in jouw regio naar ons inzicht niet betrouwbaar genoeg is.

Artikel 12 – Annuleringen, retouren en vergoedingen
1 We streven ernaar onze snacks in perfecte staat bij je te bezorgen, maar horen het graag als je snacks beschadigd of in gebreke aankomen. Neem hiervoor binnen 14 dagen op met onze klantenservice via [email protected] Deze binnen 14 dagen reageren gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
● We behouden ons het recht voor te verzoeken gebrekkige goederen via aangetekende post terug te sturen naar:
DitMagIkEten.nl
Postbus 74
3222 AB Hellevoetsluis
waarop wij het product zullen inspecteren. Als we je verzoeken een product via aangetekende post terug te sturen, vergoeden we je de verzendkosten indien je het betaalbewijs van de postdienst verstrekt.
● Als wij het product inderdaad gebrekkig bevinden, vergoeden we je het volledige aankoopbedrag van het teruggestuurde product. Als tot een vergoeding wordt besloten, vergoeden we het bedrag op dezelfde wijze waarop de betaling is gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen.
● Geen enkel deel van deze sectie doet afbreuk aan je wettelijke rechten.
2 Helaas zijn schade en gebrekkigheid van producten de enige redenen waarvoor we een vergoeding of vervanging van onze snacks kunnen aanbieden. Vanwege de beperkte houdbaarheid van onze snacks heb je geen verdere rechten om je bestelling of welk contract ook met ons te annuleren en kunnen wij verder geen vergoedingen of terugname aanbieden.
3 Wij kunnen een onder deze Algemene Voorwaarden gesloten contract schriftelijk annuleren als wij verhinderd worden aan het contract te voldoen door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen, waaronder maar niet limitatief technische fouten, het niet beschikbaar zijn van grondstoffen, componenten of producten, stroomuitval, arbeidsconflicten waarbij derde partijen betrokken zijn, overheidsbepalingen, brand, overstroming, rampen, rellen, terroristische aanslagen, of oorlog.
4 We behouden ons het recht voor om je gebruik van onze dienst zonder reden of om wat voor reden dan ook te beperken of te beëindigen. Wij kunnen dit bijvoorbeeld doen als wij vinden dat je de in deze Algemene Voorwaarden vastgestelde verplichtingen niet nakomt. Als we je gebruik van onze dienst beëindigen als resultaat van het niet nakomen van de in deze Algemene Voorwaarden vastgestelde verplichtingen, is deze beëindiging onmiddellijk en eventueel zonder kennisgeving vooraf.

Artikel 13 – Garanties en verklaringen
1 Je garandeert en verklaart dat:
● je wettelijk in staat bent bindende contracten aan te gaan;
● je het recht, de autoriteit en de capaciteit hebt deze Algemene Voorwaarden te accepteren;
● alle informatie die je aan ons verstrekt betreffende je bestelling naar waarheid, accuraat, volledig en niet-misleidend is; en

● je in staat bent de bezorgde producten in ontvangst te nemen conform deze Algemene Voorwaarden en ons bezorgbeleid.
2 Wij garanderen je dat:
● we het recht hebben de producten die jij koopt te verkopen;
● de producten die we je verkopen, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders wordt aangegeven, vrij van lasten en beperkingen verkocht worden;
● jij, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders wordt aangegeven, ongestoord gebruik mag maken van de door jou gekochte producten;
● de door jou gekochte producten overeen zullen komen met de omschrijvingen op de website; en
● de door jou gekochte producten van bevredigende kwaliteit zullen zijn.
3 Al onze garanties en verklaringen met betrekking tot de levering van producten zijn uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijk recht en onder voorbehoud van Sectie 10.1, zijn alle overige garanties en verklaringen uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14 – Aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen
1 Geen enkel onderdeel van deze algemene voorwaarden zal:
● aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid uitsluiten of beperken;
● aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken uitsluiten of beperken;
● aansprakelijkheid op enige onwettige wijze beperken; of
● aansprakelijkheid uitsluiten die wettelijk niet uitgesloten mag worden,
en, als je een consument bent, zullen deze Algemene Voorwaarden je wettelijke rechten niet uitsluiten of beperken, behalve voor zover toegestaan volgens de wet.
2 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, zoals hier uiteengezet in Sectie 10 en elders in deze Algemene Voorwaarden, zijn:
● onder voorbehoud van Sectie 10.1; en
● van toepassing op alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden of de inhoud ervan, waaronder ook contractaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) en voor schending van een wettelijke plicht, behalve voor zover expliciet anders vermeld in deze algemene voorwaarden.
3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

Artikel 15 - Overdracht
Je gaat ermee akkoord dat we elk van onze rechten kunnen overdragen en/of onze verplichtingen conform deze Algemene Voorwaarden kunnen toewijzen, uitbesteden of delegeren. Deze Algemene Voorwaarden zijn persoonlijk op jou van toepassing, en je mag je rechten niet overdragen of je verplichtingen conform deze Algemene Voorwaarden toewijzen, uitbesteden of delegeren.

Artikel 16 – Geen verklaring van afstand
1 Bij een schending van een bepaling in een onder deze Algemene Voorwaarden gesloten contract, zal er geen verklaring van afstand worden gedaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de niet-schendende partij.
2 Een verklaring van afstand voor een schending van een bepaling in een onder deze Algemene Voorwaarden gesloten contract, wordt door ons niet beschouwd als een verdere of blijvende afstandsverklaring van die bepaling of enige andere bepaling in dat contract.

Artikel 17 - Scheidbaarheid
1 Als door een rechterlijke of andere bevoegde autoriteit wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettelijk en/of niet afdwingbaar is, blijven de andere bepalingen van kracht.
2 Als een onwettelijke en/of niet afdwingbare bepaling van deze Algemene Voorwaarden wettelijk of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, dan wordt dat deel geacht verwijderd te worden en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Artikel 18 – Rechten van derden
1 Een onder deze Algemene Voorwaarden gesloten contract bestaat ten voordele van jou en ons, en is niet bedoeld om derde partijen voordelen of rechten te verlenen, behalve wanneer een derde partij op ons verzoek en met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming in onze naam optreedt.
2 Er is geen goedkeuring van derde partijen benodigd voor het uitoefenen van rechten op grond van een onder deze Algemene Voorwaarden gesloten contract.

Artikel 19 – Volledige overeenkomst
Onder voorbehoud van Sectie 10.1 vormen deze Algemene Voorwaarden, samen met de in sectie 3.3 genoemde documenten, de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot de aan- en verkoop van onze producten, en vervangen deze alle eerdere overeenkomsten tussen jou en ons met betrekking tot de aan- en verkoop van onze producten.

Artikel 20 – Recht en jurisdictie
Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden uitgelegd overeenkomstig het Nederlands recht. Alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Artikel 21 – Wettelijke en bestuursrechtelijke toelichtingen
1 We zullen niet specifiek voor elke klant of gebruiker een kopie van deze algemene voorwaarden bewaren. We raden je aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden te bewaren voor eventuele naslag in de toekomst.
2 Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands.

Artikel 22 - Contact
Wij helpen je graag als je vragen of aanmerkingen hebt over onze algemene voorwaarden of over onze dienstverlening.
Je kunt ons e-mailen: [email protected] of en brief sturen naar:
DitMagIkEten.nl
Postbus 74
3220 LE Hellevoetsluis
Nederland
Voor vragen over abonnementsbestellingen kun je contact opnemen via [email protected]
Als je contact hebt opgenomen en ontevreden bent met onze finale oplossing, kun je, je klacht voorleggen aan de geschillencommissie Webshop via https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/webshop/ om verdere hulp te krijgen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »